NĚCO MÁLO O NÁS 

Společnost Natural Agro s.r.o byla založena v roce 1995 a funguje v prostorách bývalého státního statku Ústí nad Labem. Základna je ve vesničce Slavošov na pomezí ústeckého a děčínského okresu. Postupem času se statek rozšířil o středisko na Českém Bukově a v Mašovicích pod Vysokým Kamenem. V této podobě funguje dodnes. Farma obhospodařuje necelých 650 ha luk a pastvin v ekologickém režimu náležících do CHKO České Středohoří, přes léto se na nich pase skot plemene limusin a koně plemene plnokrevný arab.

Simentalský skot bez tržní produkce mléka čítá cca 120 matek základního stáda, které jsou užitkově kříženy s býky plemene Limousine. Produktem je masné zástavové tele, které se po necelém roce kdy je pod matkou prodá nebo je ponecháno na obnovu stáda.

Koně pod vedením členů jezdeckého klubu Natural slaví úspěchy v disciplíně Endurance a to po celé Evropě i na blízkém východě.