NATURAL AGRO s.r.o.NATURAL AGRO s.r.o. - certifikovaná Ekofarma

Společnost Natural Agro s.r.o byla založena v roce 1995 a funguje v prostorách bývalého státního statku Ústí nad Labem. Základna je ve vesničce Slavošov na pomezí ústeckého a děčínského okresu. Postupem času se statek rozšířil o středisko na Českém Bukově a v Mašovicích pod Vysokým Kamenem. V této podobě funguje dodnes. Farma obhospodařuje necelých 300 ha luk a pastvin v ekologickém režimu náležících do CHKO České Středohoří, přes léto se na nich pase skot plemene masný simmental a koně plemene Shagya - arab.

Červenobílý skot bez tržní produkce mléka čítá cca 100 matek základního stáda a jeho stavy navyšujeme. Produktem je masné zástavové tele, které se po necelém roce kdy je pod matkou prodá nebo je ponecháno na obnovu stáda. Do budoucna je uvažováno o zapojení se do kontroly užitkovosti a produkci plemenných zvířat. 

Koně pod vedením členů jezdeckého klubu Natural slaví úspěchy v disciplíně Endurance a to po celé Evropě i na blízkém východě.


Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skályNATURAL AGRO s.r.o. - certifikovaná Ekofarma
Chov skotu

Chov skotu

Na obsahu pracujeme

Chov skotu
Chov koní

Chov koní

Na obsahu pracujeme

Chov koní
Jezdecký klub

Jezdecký klub

Na obsahu pracujeme

Jezdecký klub
Hospodaření v souladu s přírodou

Produkty

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci více informací

Na obsahu pracujeme

Kontakty

Chci jezdit na koni

Na obsahu pracujeme

Kontakty