NATURAL AGRO s.r.o.NATURAL AGRO s.r.o. - certifikovaná Ekofarma

Společnost Natural Agro s.r.o byla založena v roce 1995 a funguje v prostorách bývalého státního statku Ústí nad Labem. Základna je ve vesničce Slavošov na pomezí ústeckého a děčínského okresu. Postupem času se statek rozšířil o středisko na Českém Bukově a v Mašovicích pod Vysokým Kamenem. V této podobě funguje dodnes. Farma obhospodařuje necelých 300 ha luk a pastvin v ekologickém režimu náležících do CHKO České Středohoří, přes léto se na nich pase skot plemene masný simmental a koně plemene Shagya- arab.

Červenobílý skot bez tržní produkce mléka čítá cca 100 matek základního stáda a jeho stavy navyšujeme. Produktem je masné zástavové tele, které se po necelém roce kdy je pod matkou prodá nebo je ponecháno na obnovu stáda. Do budoucna je uvažováno o zapojení se do kontroly užitkovosti a produkci plemenných zvířat. 

Koně pod vedením členů jezdeckého klubu Natural slaví úspěchy v disciplíně Endurance a to po celé Evropě i na blízkém východě.


Chov skotu

Chov skotu

Na obsahu pracujeme

Chov skotu
Chov koní

Chov koní

Na obsahu pracujeme

Chov koní
Jezdecký klub

Jezdecký klub

Na obsahu pracujeme


Produkty

Na obsahu pracujeme

Kontakty
Chci více informací

Na obsahu pracujeme

Kontakty
Chci jezdit na koni

Na obsahu pracujeme

Kontakty